Kuranı Kerim

“123. Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah’a mahsustur. Bütün işler ona döndürülür. Öyle ise ona kulluk et ve ona tevekkül et. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. YUSUf suresi”


puceRahmet ve Şefkat Peygamberi Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem...

"De ki: Allah'ı seviyorsanız, bana tâbi olunuz da, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah, Ğafûr'dur ve Rahîm'dir.."
 

(Al-i İmrân (3)/31)


İslamiyet; aşırılıklardan uzak ve itidâli esas alan bir dindir. Gristiyanlık ve Yahudilikte olduğu gibi; tanrı oğlu veya tanrılaşmış yahut bizzat tanrı hâline gelmiş "peygamber" inancı, müslümanın inanç sisteminde yer almaz.

Ancak, son senelerde bir takım ilahiyatçıların fâsid iddiası gibi; "İslâm Peygamber" sıradan bir insan da değildir. Nasıl sıradan olabilir ki; Allah O'nu; Hak Yol'un davetçisi olarak seçmiştir. Fıtratan insandır (bkz. Kehf Suresi (18)/110). İçimizden birisidir (bkz. Tevbe Suresi (9)/128) Ama; "âlemlere rahmettir." (bkz. Enbiyâ (21)/107) ve; "en güzel örnektir." (bkz. Ahzâb (33)/21). Böyle olunca da kendisine itâat, imânı bir mecburiyettir. (bkz. Nisâ (4)/136). Başımız darda kaldığında ve hemcinslerimizle ihtilâfa düştüğümüzde; O'nun hakemliğine başvurup, neticesine gönülden razı olmak imanın bir gereğidir. (bkz. Nisâ (4)/65). Anlaşmazlıklarımızın hallini O'ndan istemek de; "Allah'a ve Ahiret Gününe iman etmiş" olmamızın icabıdır. (bkz. Nisâ (4)/59).

O'na Salât ve Selâmımızı arz etmek görevimizdir. (bkz. Ahzâb (33)/56). O'nun huzurunda yüksek sesle konuşmamız yasaktır (Hucurât (49)/1-5).

Emri haricinde hareket etmek belâ ve musibet davetçisidir. (Nur Suresi (24)/63).

Evet, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem; tanrı - peygamber değişdir amma; "O'na itaât edenin Allah'a itâat etmiş olacağı şüphesizdir (Nisa (4)/80).

Öyleyse O'nun durumu çok özel, O'nun Allah katındaki değeri ve mevkii pek yüksek ve statüsü hiçbir beşerle ölçülemeyecek kadar azametlidir. O'nu böylece tanımak ve böylece kabullenmek; mümin ve Müslim olmanın icâbâtındandır.

 

Prof. Dr. Osman ÖZTÜRK