peygamber [sav] yuva kuracak gençlere yardım ediyor

Hz. Ali, Fâtıma'yı istemek üzere Peygamberimiz (s.a.v.)'in huzuruna gitti. Ancak, söyleyeceklerini sanki unutmuştu, neredeyse dili tutulmuştu. Hz. Peygamber (s.a.v.) "Her hâlde Fatıma'yı istemeye geldin" diyerek ona yardımcı oldu. Hz. Ali sevinç içinde "evet" dedi. Ancak, verecek mehiri yoktu. Bu konuda Peygamberimiz (s.a.v.) yardımcı oldu. Zıhrını mehir olarak değerlendirilebileceğini hatırlattı. Fakat bir de düğün yemeği vermek lâzımdı. Ashabtan bir zât, Hz. Ali'ye bir koç verdi. Ensar da aralarında mısır topladılar, düğün yemeği hazırlandı. Peygamberimiz (s.a.v.), Hz. Ali ve Fatıma'ya "Allah'ım, ikisini mesut et, onlar bakında evliliklerini hayırlı kıl." diye dua etti. Hz. Ali'nin evinde eşya olarak bir hazır, yastık, içi lif dolu bir yatak, çömlek ve testi gibi eşyalar vardı. Bunları da zıhrını satarak elde ettiği para ile almıştı. O paranın bir kısmı ile de Hz. Fâtıma için ziynet almıştı. Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Hz. Fatıma'ya çeyiz olarak "Bir kumaş yaygı, bir kırba (su testisi), yastık, içi ot dolu bir yatak" hazırlamıştı.

Kaynak; Yusuf el-Kândehlevi, Hayâtü's -Sahabe (Hadislerle Müslümanlık), mtc. Ahmet M. Bü-yükçınar - A. Ömer Tekin - Yaşar Erol, istanbul 1975,111, 1275 vd. d.

 

Not; Bu bilgi; Peygamberimizin Şemaili Ahlâk ve  Âdâbı (S.A.V) Adlı Kitapdan yazılmıştır.

Kitap Yazarı; Prof. Dr. Hüseyin ALGÜL