Eve girildiği zaman edilecek dua

Bismillah demesi, Allah teala'yı çok zikretmesi ve evde kimse olsun olmasın selam vermesi müstehaptır. Çünkü Cenab-ı Allah şöyle buyurmuştur:

"Evlere girdiğiniz zaman, Allah tarafından mübarek ve pek güzel bir yaşama dileği olarak kendinize selam verin." (Nur: 61)

58- Enes radıyallahu anhden: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi:

"Evladım, ailenin yanına girdiğin zaman selam ver; sana ve ailene bereket olur." Sahih hadistir. Tirmizi, İstizan, 2698.

59- Ebu Malik el-Eş'ari radıyallahu anhden. Adı Haris'tir. Ubeyd, Ka'b, Amr olduğu da söylenmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Bir adam evine girdiği zaman:

Allahümme inni es'elüke hayrel mevlici ve hayrel mahreci, bismillahi velecna vebismillahi haracna ve alallahi rabbina tevekkelna, desin, sonra da ailesine selam versin." Ebu Davud, Edeb, 5096.

60- Ebu Ümame el- Bahili radıyallahu anhden. Adı Subay bin Aclan'dır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Üç kimse Allah'ın garantisindedir: Evinden gaza için çıkan ya ölüp cennete girinceye yahutta elde ettiği ecir ve ganimetle dönünceye kadar garanti altındadır. Mescide giden de Allah'ın garantisi altındadır; ölürse cennete gider, yahutta ecir ve ganimetle evine döner. Evine selamla giren de Allah teala'nın garantisi altındadır." Hasen hadistir. Ebu Davud, Cihad, 2494.


Bunlar ne büyük lutuftur! Allah'ım, bunları bize de nasip et.

61- Cabir bin Abdullah radıyallahu anhumadan: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle dediğini işittim:

"Bir adam evine girerken ve yemek yerlen Allah'ı anarsa, şeytan: Bu evde bizim için yatacak yer de, yiyecek yemek de yoktur, der. Girerken Allah'ı anmazsa, şeytan, avenelerine: Yatacak yer buldunuz, der. Yemek yerken Allah'ı anmaz, besmele çekmezse; Yatacak yer de buldunuz, yiyecek yemek de buldunuz, der." Müslim, Eşribe, 2018.

62- Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhuma şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gündüz, evine döndüğü zaman:

"Elhamdü lillahillezi kefani ve avani, velhamdü lillahillezi etameni vesekani, velhamdü lillahillezi menne aleyye, eselüke en tücireni minennar"

Anlamı;
Bana yetecek kadar veren beni barındıran Allah'a hamd olsun. Beni yediren ve içiren Allah'a hamd olsun. Bana bunu ihsan eden Allah'a hamd olsun. Allah'ım, beni cennemden korumanı isterim. İbn Sünni, 157.

63- İmam Malik'e göre, oturmadığı bir eve girdiği zaman:

Esselamü aleyna veala ibadillahissalihin


Bizim üzerimize de Allah'ın iyi kullarının üzerine de selam olsun, demek müstehaptır. Malik, Muvatta; 2/962

 

 

PEYGAMBERİMİZDEN DUALAR
(EL- EZKÃR)
İMAM
Ebû Zekeriyya Muhyiddin Bin Şeref
NEVEVİ
(1233-1277)
Çeviren: Doç. Dr. Andülvehhab Öztürk
YeniŞafak
Kültür Armağanı
2005