Evden çıkıldığı zaman edilecek dua

Ümme Seleme radıyallahu anhadan, ki adı Hind'dir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıktığı zaman:

"Bismillahi tevekkeltü alallah, Allahümme inni euzu bike en edılle ev edille, ev ezille ev uzelle ev üzleme ev ezlime ev echele ev yüchele aleyye"


Anlamı;
"Bismillah, Allah' tevekkül ettim. Allah'ım, sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağı kaymaktan veya kaydırılmaktan zulmetmek veya zulme uğramaktan, cahillik etmek veya cahillikle karşılaşmaktan sana sığınırım." derdi. Sahih hadistir. Ebu Davud, Edeb, 5094; Tirmizi, Daavat, 3427.

Tirmizi'nin bir rivayetinde, nezille, nedılle, nazlime, nechele, yani çoğul kalıbı ile, sana sağınırız, şeklindedir. Ebu Davud'un bir rivayetinde de: Evinden çıktığı zaman başını göğe kaldırır ve böule dua ederdi, denmiştir.

56- Enes radıyallahu anhden: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Kim evinden çıkarken:

"Bismillahi tevekkeltü alallah vela havle vela kuvvete illa billah"

"Bismillah, Allah'a güvendim, O'ndan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur, derse kendisine, bu sana yeter, korundun ve doğru yolu buıldun, denir ve şeytan ondan uzaklaşır."

Hasen hadistir. Ebu Davud rivayetinde, "Şeytan; doğru yolu bulan, Allah'ın kendisine hidayet ettiği ve kötülükten korunan bir adama ne yapabilirsin, der" ilavesi vardır. Ebu Davud, Ebeb, 5059; Tirmizi, Daavat, 3426.

57- Ebu Hureyre radıyallahu anhden: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıktığı zaman:

"Bismillah ettüklanü alallah la havle vela kuvvete illa billah"


Bismillah, Allah'a tevekkül ettim, Ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur, derdi.

 

PEYGAMBERİMİZDEN DUALAR
(EL- EZKÃR)
İMAM
Ebû Zekeriyya Muhyiddin Bin Şeref
NEVEVİ
(1233-1277)
Çeviren: Doç. Dr. Andülvehhab Öztürk
YeniŞafak
Kültür Armağanı
2005