gusül etmek, uyumak, gibi şeyler için elbise çıkarılırken edilecek dua

Bir kimse elbisesini çıkardığı zaman:
"Bilmillahillezi lailahe illahüv"

Kendisinden başka ilah olmayan Allah'ın adıyla, derse cinler o kimsenin avret yerlerini görmez.


İbn Sünni, 274.

 

PEYGAMBERİMİZDEN DUALAR
(EL- EZKÃR)
İMAM
Ebû Zekeriyya Muhyiddin Bin Şeref
NEVEVİ
(1233-1277)
Çeviren: Doç. Dr. Andülvehhab Öztürk
YeniŞafak
Kültür Armağanı
2005