arkadaşının üzerinde yeni bir elbise gördüğü zaman

 Ümmü Halid radıyallahu anha diyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme içinde siyah bir aba bulunan birkaç elbise getirdiler. Bu abayı kime giydirelim? dedi. Oradakiler sustular. Bana Ümmü Halid'i getirin, dedi. Ümmü Halid diyor ki: Resulullah'a geldim, onu bana eliyle giydirdi ve iki kere, güle güle eskit, dedi. Buhari, Libas, 5823.

 İbn Ömer radıyallahu anhumadan: Peygambner sallallahu aleyhi ve sellem, bana Ömer'in üzerinde bir elbise gördü, "Bu yeni mi?" dedi. O da, Hayır, yıkanmış, dedi. Ona: "Yeni giy, övgü ile yaşa, şehit ve mutlu olarak öl," dedi. İbn Mace, Libas, 3558.

 

 

PEYGAMBERİMİZDEN DUALAR
(EL- EZKÃR)
İMAM
Ebû Zekeriyya Muhyiddin Bin Şeref
NEVEVİ
(1233-1277)
Çeviren: Doç. Dr. Andülvehhab Öztürk
YeniŞafak
Kültür Armağanı
2005