yeni elbise, ayakkabı ya da benzeri bir şey giydiği zaman okuduğu dualar.

Ebu Said el- Hudri radıyallahu anh diyor ki: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir elbise giydiği zaman sarık, yahut gömlek veyahut aba olsun adını söyler ve: Allahümme lekelhamdü ente kesevtenihi, es'elüke hayrehu vehayra masunia lehu ve euzu bike min şerrihi ve şerri masunia leh Allah'ım, sana hamd olsun, bunu bana sen giydirdin. Senden bunun hayrını ve ne için yapıldı ise onun da hayrını diler ve onun şerrinden ve ne için yapıldı ise onun da şerrinden sana sığınırım, derdi." Hasen hadistir. Ebu Davud, Libas, 4020; Tirmizi, Libas, 1767.
 

Hz. Ömer radıyallahu anhden: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle dediğini işittim: "Kim yeni bir elbise giyer de: Elhamdülillahillezi kesani maüvari bihi avreti ve etecemmele bihi fihayati Avret yerimi örteceğim ve hayatımda onunla süsleneceğim bu elbiseyi bana giydiren Allah'a hamd olsun der ve eski elbiseyi sadaka ederse, Allah'ın hıfz ve himayesinde olur. Hayatta ve ölü iken Allah onu kötü gözlerden korur." Tirmizi, Daavat, 3560.

 

 

PEYGAMBERİMİZDEN DUALAR
(EL- EZKÃR)
İMAM
Ebû Zekeriyya Muhyiddin Bin Şeref
NEVEVİ
(1233-1277)
Çeviren: Doç. Dr. Andülvehhab Öztürk
YeniŞafak
Kültür Armağanı
2005