elbise giydiği zaman okuyacağı dua..

Bismillah demesi müstehaptır. Bütün işlerde de besmele çekmek müstehaptır.
- Ebu Said el- Hudri radıyallahu anhden. Adı Sa'd bin Malik bin Sinan'dır.

 

"Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elbise giydiği zaman gömlek olsun, aba veyahut sarık olsun adını söyler ve: Allahümme inni eselüke min hayrihi ve hayri mahüve lehu ve euzu bike min şerrihi ve şerri mahüve lehu - Allah'ım, senden bunun hayrını ve ne için yapılmışsa onun da hayrını isterim. Onun şerrinden ve ne için yapılmışsa onun da şerrinden sana sığınırım, derdi."

İbn Sünni, 14; Ebu Davud, 4020, Tirmizi, 1767 ve Hakim, 4/192.

- Muaz bin enes radıyallahu anhden: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: "Kim bir elbise giyer de: Elhamdü lillahillezi kesani hazessevbe verazakanihi min gayri havlin minni velakuvveh - Bu elbiseyi bana giydiren ve hiçbir hücüm ve kuvvetim olmadığı halde onu bana nasip eden Allah'a hamd olsun, derse geçmiş günahları affolunur."

İbni Sünni, 272.

 

 

PEYGAMBERİMİZDEN DUALAR
(EL- EZKÃR)
İMAM
Ebû Zekeriyya Muhyiddin Bin Şeref
NEVEVİ
(1233-1277)
Çeviren: Doç. Dr. Andülvehhab Öztürk
YeniŞafak
Kültür Armağanı
2005