uykudan uyanıldığı zaman okunacak dualar..

Ebu Hureyre radıyallahu anhden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir:

"Bir kimse uyuduğu zaman şeytan onun başına üç düğüm çalar. Her düğümü çalarken de: Gece uzundur, mışıl mışıl uyu, der. Eğer o kimse uyanır da Allah'ı zikrederse, düğümün biri çözülür. Eğer abdest alırsa biri daha çözülür. Eğer namaz kılarsa hepsi çözülür ve sabahleyin dinç ve rahat olarak kalkar. Yoksa kötü ve tembel olarak kalkar."
 

Buhari, Cuma, 11:42; Müslim, Salatül Müsafirin, 776Huzeyfe bin el-Yeman ve Ebu Zer radıyallahu anhumadan: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına çekildiği zaman şöyle derdi:

"Bismikallahümme ahya ve emut
Anlamı: Allah'ım, senin adınla diriliyor ve ölüyorum." Uyandığı zaman da:

"Elhamdü lillahillezi ahyana bade maematena veileyhinnüşur
Anlamı: Bizi öldükten sonra dirilten Allah'a hamd olsun. Dönüş O'nadır."
 

Buhari, Tevhid, 7394.


Ebu Hureyre radıyallahu anhden, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Biriniz uykusundan uyandığı zaman Elhamdül lillahillezi redde aleyye ruhi ve afani ficesedi ve ezine li bizikrihi
Anlamı: Ruhumu bana iade eden, vücuduma sağlık veren ve kendisini zikretmeme müsaade eden Allah'a hamd olsun, desin."
 

İbn Sünni, Amelülyevm, 9.


Hz. Aişe radıyallahu anhadan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kim uykusundan uyandığı zaman; Lailahe illallahü vahdehu laşerike leh, lehül mülkü velehül hamdü vehüve ala külli şey'in kadar
Anlamı: Allah'tan başka ilah yoktur, birdir, ortağı yoktur. Mülk de hamd da ona aittir. O her şeye kadirdir derse, Allah teala onun günahlarını affeder, isterse günahları denizin köpüğü kadar olsun."
 

İbn Sünni, 10.


Ebu Hureyre radıyallahu anhden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir adam uykusundan uyanır da: Elhamdü lillahillezi baaseni salimen seviyyen, eşhedü ennallahe yuhyil mevta vehüve ala külli şey'in kadir
Anlamı: Beni sağ salim hayata döndüren Allah'a hamd olsun. Şehadet ederim ki Allah ölüleri diriltecektir. O'nun her şeye gücü yeter, derse, mutlaka Allah teala da, kulum doğru söyledi, der."
 

İbn Sünni, 13.


Hz. aişe radıyallahu anhadan: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece uykusundan uyandığı zaman on defa Allahu ekber, on defa elhamdülillahi on defa sübhanallah vebihamdihi, on defa sübhanel melikil kuddus, on defa estağfirullah ve on defa da lailahe illallah, der. Arkasından da on defa:
Allahümme inni euzu bike min dıkıddünya vedıkı yevmil kıyameh
Anlamı: Allah'ım dünyanın darlığından ve kıyamet gününün darlığından sana sığınırım, der, sonra da namaz başlardı."
 

Ebu Davud, Edeb, 5085


Yine Hz. Aişe radıyallahu anhadan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece uyandığı zaman şöyle derdi:
"Lailahe illa ente sübhanekallahümme vebihamdike estağfirüke lizenbi ve es'elüke rahmetike. Allahümme zidni ilma velatüziğ kalbi ba'de iz hedeyteni veheb liye ledünke rahmeten inneke entel vehhab
Anlamı: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Seni hamd ile tesbih ederim. Günahımı bağışlamanı dilerim ve senden rahmetini isterim. Allahım, ilmimi artır. Bana doğruyu gösterdikten sonra kalbimi kaydırma. Bana katından rahmet bağışla. Çünkü sen çok bağışlayansın!"
 

Ebu Davud, Edeb, 5061; İbn Hibban, 2359; Hakim 1/540.


 

PEYGAMBERİMİZDEN DUALAR
(EL- EZKÃR)
İMAM
Ebû Zekeriyya Muhyiddin Bin Şeref
NEVEVİ
(1233-1277)
Çeviren: Doç. Dr. Andülvehhab Öztürk
YeniŞafak
Kültür Armağanı
2005