Helada zikir ve dua etmenin yasak olduğu

70 - İbn Ömer radıyallahu anhuma diyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

 

 Su dökerken bir adam geçti ve ona selam verdi; onun selamını almadı.
Müslim, Hayz, 370.


71 - Muhacir bin Kufüz radıyallahu anh diyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim ki su döküyordu; selam verdim. Abdest alıncaya kadar selamımı almadı. Sonra özür dileyerek, abdestsizken Allah teala'yı zikretmek istemedim, dedi. Sahih Hadistir.
Ebu Davud, Taharat

 


 


PEYGAMBERİMİZDEN DUALAR
(EL- EZKÃR)
İMAM
Ebû Zekeriyya Muhyiddin Bin Şeref
NEVEVİ
(1233-1277)
Çeviren: Doç. Dr. Andülvehhab Öztürk
YeniŞafak
Kültür Armağanı
2005