Helaya girmek istendiği zaman edilecek dua

66 - Enes radıllahu anh'den: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem helaya girmek istediği zaman:


"Allahümme inni euzu bike minelhubsi velhabais"


Anlamı: Allah'ım, pislikten ve pis şeylerden sana sığınırım, derdi.
Buhari, Vudu, 142; Müslim, Hayz, 375


67- Buhari ve Müslim'in dışındakilerde şöyledir:


"Bismillah, Allahümme inni euzu bike minel hubsi velhabais"
 

Anlamı: Bismillah, Allah'ım, pislikten ve pis şeylerden sana sığınırım.
Ebu Davud, Taharet, 4,5; Tirmizi, Taharet, 5.

 


PEYGAMBERİMİZDEN DUALAR
(EL- EZKÃR)
İMAM
Ebû Zekeriyya Muhyiddin Bin Şeref
NEVEVİ
(1233-1277)
Çeviren: Doç. Dr. Andülvehhab Öztürk
YeniŞafak
Kültür Armağanı
2005