Sonsuz Salat ve Selam Sevgililer Sevgilisine Olsun!...
Ve Onun Sahabesine Kainat Dolusunca Selam Olsun!...


,

Aziz ve Muhterem Müslümanlar!

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’e Allah'ın izni ile bir kez daha buyurmuş bulunmaktayız sizlere, Sevgili Peygamberimizin orucun faziletini anlatan güzel söz ve davranışlarından bir demet sunmak istiyorum.

Rasulüllah (SAV) buyuruyor ki:

 Bir kimse Ramazan’ın faziletine inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek oruç tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.1

Ramazan-ı şerif geldiğinde Cennet kapıları açılır; Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar da bağlanır.2

Oruç, ateşe karşı siperdir. Sizden biriniz oruçlu bulunduğu günde fena söz söylemesin; kavga etmesin. Şayet birisi ona söver veya ona çatıp çekişirse, “Ben oruçluyum.” desin. Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah nezdinde, misk kokusundan daha hoştur. Oruç tutanın ferahlanacağı iki sevinçten birisi, iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah’a kavuştuğu andır.3

Sizden biriniz oruçlu olduğu halde unutur da yer ve içerse orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş ve içirmiştir.4 

 Sahur yemeği yiyin; çünkü sahurda bereket vardır.5


Oruçlu bir kimse yalan ve yalancılıkla iş yapmayı terketmezse, yemeyi içmeyi bırakıp aç durmasın; Allah nezdinde hiçbir kıymeti yoktur.6


Bir Hadis-i Kutside Aziz ve Celil olan Yüce Allah buyurur ki: Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Yalnız oruç müstesna. O, benim içindir. Onun mükafatını ben vereceğim.


Sahabe-i kiram şöyle naklediyor: Rasulullah Efendimiz, Ramazan’ın son on gününde geceleri ibadetle geçirir, aile fertlerini uyandırır ve hayırlı işlere koyulurdu.7 1 1 Riyazü’s Salihin, C.II, Sh:489, H.No: 1224

A.g.e. C.II. sh.489. H.No:1225
3 A.g.e. C.II. sh.485. H.No:1220
4 A.g.e. C.II. sh.503. H.No:1247
5 A.g.e. C.II. sh.495. H.No:1234
6 A.g.e. C.II. sh.502. H.No:1246
7 A.g.e. C.II. sh.491. H.No:1228

,

 İletişim Hakkımızda Site Haritası

© 2007 www.gulbeste.com - www.gulsultan.com - www.gulbeste.net