ANA SAYFAYA DÖN *

31.10.2003 - O R U Ç

 

Bakara,2/185

 

Aziz ve Muhterem Müslümanlar!

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in bu ilk Cuma’sında sizlere, sevgili Peygamberimizin orucun faziletini anlatan güzel söz ve davranışlarından bir demet sunmak istiyorum.

Rasulüllah (SAV) buyuruyor ki:

Bir kimse Ramazan’ın faziletine inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek oruç tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.1

Ramazan-ı şerif geldiğinde Cennet kapıları açılır; Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar da bağlanır.2

Oruç, ateşe karşı siperdir. Sizden biriniz oruçlu bulunduğu günde fena söz söylemesin; kavga etmesin. Şayet birisi ona söver veya ona çatıp çekişirse, “Ben oruçluyum.” desin. Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah nezdinde, misk kokusundan daha hoştur. Oruç tutanın ferahlanacağı iki sevinçten birisi, iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah’a kavuştuğu andır.3

Sizden biriniz oruçlu olduğu halde unutur da yer ve içerse orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş ve içirmiştir.4

Sahur yemeği yiyin; çünkü sahurda bereket vardır.5

Oruçlu bir kimse yalan ve yalancılıkla iş yapmayı terketmezse, yemeyi içmeyi bırakıp aç durmasın; Allah nezdinde hiçbir kıymeti yoktur.6

Bir Hadis-i Kutside Aziz ve Celil olan Yüce Allah buyurur ki: Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Yalnız oruç müstesna. O, benim içindir. Onun mükafatını ben vereceğim.

Sahabe-i kiram şöyle naklediyor: Rasulullah Efendimiz, Ramazan’ın son on gününde geceleri ibadetle geçirir, aile fertlerini uyandırır ve hayırlı işlere koyulurdu.7

--------------------------------------------------------------------------------

1 Riyazü’s Salihin, C.II, Sh:489, H.No: 1224

2 A.g.e. C.II. sh.489. H.No:1225

3 A.g.e. C.II. sh.485. H.No:1220

4 A.g.e. C.II. sh.503. H.No:1247

5 A.g.e. C.II. sh.495. H.No:1234

6 A.g.e. C.II. sh.502. H.No:1246

7 A.g.e. C.II. sh.491. H.No:1228

-

Muhterem Müslümanlar!

Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın pekiştiği, sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının daha da güçlendiği Ramazan ayını idrak etmek üzereyiz.

Ramazan ayının diğer aylara oranla dini ve sosyal hayatımızda büyük önemi vardır. Zira insanları doğru yola ileten ilâhî kelâm Kur'an-ı Kerim’in indirildiği bir ay olması ve içinde “bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi”nin bulunması, bu ayın manevi değerini daha da artırmaktadır.

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır...”(1)

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) de bu ayla ilgili olarak:

"Bir kimse, inanarak ve sevabını sadece Allah’tan bekleyerek, Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.”(2) buyurmuştur.

Değerli Mü’minler!

Oruç ayı olan Ramazan ayı, bir çok hikmeti ihtiva eder. İdrak etmekle manevi açıdan huzur bulduğumuz ve sevinç duyduğumuz bu ayda sayısız nimetlerin kıymetini hatırlıyor, geçici lezzet ve duygulardan vazgeçip Yüce Allah’ın emir buyurduğu oruç ibadeti ile sonsuza dek sürecek manevî hazlara ulaşmanın sırrına eriyoruz.

Oruç; insanın azim, sebât, kanâat, metânet ve sabır gibi ahlâkî güzelliklere sahip olmasına, aç kalarak nimetlerin kıymetini bilmesine ve bu vesîle ile yoksulların halini düşünüp onlara merhamet ve şefkat hisleriyle yaklaşmasına sebep olur.

İşte bu özelliği ile Ramazan, nefislerin terbiye edildiği, yoksulların doyurulup gözetildiği, sevap ve mükafatın arttığı; af ve mağfiretin çokça ihsan edildiği bir aydır. Tutulan oruçları, kılınan teravih namazları, okunan hatim ve mukabeleleri, iftar ve sahurları, dua, tövbe, zikir ve niyazları ile baştan sona bir feyz, rahmet ve bereket ayıdır.

Muhterem Müslümanlar!

Ramazan, Allâh’a olan kulluk şuurunu derinden hissettiğimiz; milli birlik ve beraberliğimizin pekiştiği mübarek bir zaman dilimidir. Dolayısıyla Ramazan Ayının kıymetini bilelim. Ondan en iyi şekilde yararlanalım. Gönüllerimizi ferahlatan manevî havasını yaşayalım. Bu vesileyle, geçmişimizi muhasebe ederek, gafletten, kötülüklerden ve haramlardan kendimizi uzak tutalım. Yapacağımız iyilikler ve ibadetlerle Allah’ın rızasını kazanmaya çalışalım. Kur’an ayında Kur’an’a sarılalım, onu hayatımıza rehber edinelim.

Yüce Mevlâ’dan Ramazan Ayı’nın, milletimize, tüm İslâm alemine hayırlar getirmesini, insanlığın hidayet ve barışına vesile olmasını dilerim.

_________________

1- Bakara, 2/185.

2- Buharî, Savm,7.

 

 


© 2007 Kuruluş